Двама съдии встъпиха в длъжност в Районен съд – Хасково

0

В Районен съд – Хасково встъпиха в длъжност като „съдия“ Минчо Калоянов Димитров и Стелла Светозарова Моллова-Хранов. На проведено Общо събрание те положиха клетва и подписаха  клетвен лист.

С решение на Съдийската колегия двамата са назначени на длъжност „съдия“ в Районен съд – Хасково.

Съдия Стелла Моллова-Хранов е на 28 години от град Велико Търново. Завършила е висшето си образование със специалност „Право“ в  юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“  през 2019 г. От 04.01.2021 г. до настоящия момент е заемала длъжността „съдебен помощник“ в  Апелативен съд – София.   

Съдия Минчо Димитров е на 31 години от град Велико Търново. Завършил е висшето си образование със специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив. От 01.04.2022 г. до настоящия момент е заемал длъжността „съдебен помощник“ в Районен съд – Пловдив.

 Съдиите Стелла Моллова-Хранов и Минчо Димитров бяха приветствани от Миглена Тянкова – и.ф. административен ръководител-председател на Окръжен съд – Хасково, която им връчи поздравителни адреси. Поздравления и пожелания за здраве и успешна реализация в професионалните им задължения новопостъпилите съдии получиха и от председателя на Районен съд – Хасково – съдия Пламен Георгиев, от Христина Жисова – заместник административен ръководител – заместник председател на Районен съд – Хасково, от съдиите и съдебните служители.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Вандал с чук троши камерите в парк Марица
Вандал с чук троши камерите в парк Марица

Шофьор напусна инцидент с велосипед в Харманли
Шофьор напусна инцидент с велосипед в Харманли

Затвори