Два бели щъркела и таралежчета спасени след сигнали до РИОСВ

0

Осем екземпляра от защитени видове животни бяха спасени след сигнали на граждани до РИОСВ – Хасково през май. Два бели щъркела, единият от който с травма след удар от лек автомобил, а другият – млада птица, паднала от гнездото, бяха предадени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Пак там за отглеждане до връщането им в природата бяха изпратени три малки таралежчета, открити от жена в двора на къщата й.

За преглед от ветеринарните лекари и за лечение към Спасителния център в са изпратени още – чухъл, осояд и червеногърба сврачка. Чухълът е най-малкият представител сред совите в нашата природа – малко по-дребен от домашната кукумявка и много труден за наблюдение. По-лесно се разпознава по характерното му обаждане. Осоядът е граблива птица, която противно на очакванията, произтичащи от името му не се храни само с ларви на оси, диви пчели и мравки, а понякога ловува и дребни бозайници, влечуги и наземно гнездящи птици.

Общо регионалната екоинспекция е реагирала на 13 сигнали и жалби през изминалия месец.

През май е постъпила жалба – възражение срещу инвестиционно предложение за модернизация чрез закупуване на автоматизирани машини за млекопреработвателно предприятие в с. Долно Къпиново, община Кирково. При проверката на експерти от РИОСВ – Хасково е установено, че предприятието не работи, не произвежда млечни продукти, предвид което не се образуват производствени отпадъчни води, както е посочено в постъпилата жалба – възражение.

Експертите от РИОСВ – Хасково са реагирали и на два сигнала за наличие на замърсени с отпадъци терени в град Кърджали. Единият от сигналите се оказва основателен и във връзка с това е дадено предписание на община Кърджали да извърши почистване на замърсения терен. При проверка на втория сигнал не са открити отпадъци на мястото посочено от сигналоподателя.

На още един сигнал за изхвърлени отпадъци в с. Царева поляна, община Хасково е реагирала регионалната инспекция през май. Извършена е проверка и е дадено предписание на отговорното лице за почистване на замърсените терени.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Задържат увеличението на тока от Нова година
КЕВР проведе обществено обсъждане за поскъпването на тока от 1 юли средно с 3,63 %

Обвинените за трафик харманлийка и грък остават в ареста
Обвинените за трафик харманлийка и грък остават в ареста

Затвори