Доходите на домакинствата у нас нарастват с 22.5% – разходите с 21.2%

0

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство в България през третото тримесечие на 2023 г. е 2 874 лв. и нараства с 22.5% спрямо същото тримесечие на 2022 година, сочат последните данни на Националния статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.4%), следван от доходите от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (6.3%). Спрямо третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.1 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост – с 1.4 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 3.3 процентни пункта, посочват още от института.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:
– Доходът от работна заплата нараства от 1 249 на 1 563 лв. (с 25.1%);
– Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 116 на 182 лв. (с 57.1%);
– Доходите от пенсии се увеличават от 801 на 888 лв. (с 10.7%);
– Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 53 на 59 лв. (с 11.2%).

Що се отнася до разходите, от НСИ заявават, че тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2 714 лв. и се увеличава с 21.2% спрямо същия период на предходната година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28.7%), следвани от разходите за жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (12.7%) и транспорт и съобщения (11.5%). Спрямо третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.5 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 2.9 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване – с 0.8 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:
– Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 675 на 780 лв. (с 15.4%);
– Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 87 на 102 лв. (с 16.5%);
– Разходите за облекло и обувки нарастват от 69 на 88 лв. (с 28.0%);
– Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 426 на 436 лв. (2.3%);
– Разходите за здравеопазване нарастват от 138 на 147 лв. (с 6.5%);
– Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 248 на 311 лв. (с 25.5%);
– Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 149 на 251 лв. (с 68.0%);
– Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 255 на 345 лв. (с 35.5%).

 

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Кметът на Ардино Изет Шабан откри новата фотоплощадка
Кметът на Ардино Изет Шабан откри новата фотоплощадка

Обявиха конкурс на тема „Хасково-градът на тракийските войводи“
Обявиха конкурс на тема „Хасково-градът на тракийските войводи“

Затвори