Българо-гръцкият проект QUALFARM продължава с наставничество за преработка на селскостопански продукти

0

Вече втора година Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково в партньорство с МИГ Кирково – Златоград и още два партньора от гръцката област Еврос изпълнява проект „Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната преработка на качествени селскостопански продукти в областите Еврос, Хасково, Смолян и Кърджали“ с акроним QUALFARM. Проектът се финансира от програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014–2020.

Изцяло обновен и оборудван бе офисът на Сдружение „СВР“, като от април 2022 г. той функционира като местен офис за подкрепа на фермери и бизнес предприемачи, опериращи в сектора на производство и преработката на храни. Осигурено е ежедневно присъствие на консултанти, които посрещнат нуждите от подобряване на знанията и уменията в областта на качеството, иновациите и маркетинга и да предоставят конкретна информация за необходимите първи стъпки за стартиране на такъв бизнес, за начините за сертифициране, за възможностите за финансиране и приложимата нормативна база, както и по всички други въпроси, които биха могли да възникнат у предприемачите.

Всички материали, разработени в рамките на проекта, както и актуални новини, се публикуват за свободно ползване на сайта на Сдружение „СВР“ в раздел QUALFARM. Можете да ги намерите на уеб адрес: https://rdu.bg/qualfarm/. В същия раздел на сайта има възможност за задаване на въпроси към консултантския екип чрез контактна форма, като отговорите ще бъдат получавани на предоставения от потребителя имейл.

От средата на месец февруари започна проучването на интереса сред местните фермери за подкрепа и наставничество при реализиране на техни бъдещи дейности. Провеждат се срещи със земеделски производители за регистриране на техните потребности, капацитета им и бъдещите им намерения. Така ще изберат най-подходящите представители на целевата група, с които ще се осъществява наставничеството. Експертите, ментори по проекта, организират и провеждат работни срещи със земеделските производители, по време на които се дискутират проблемите им и се преценява кои от тях могат да получат подкрепа от менторите. До момента са проведени срещи с 14 фермери и много телефонни разговори с някои от тях за уточняване на потребностите им от менторство по такъв начин, че резултатът да бъде оптимален.

Информационен семинар за подобряване на осведомеността на местната общност за вътрешната преработка на селскостопански продукти ще се проведе на 30 март в конферентната зала на хотел „Родопи“.

Офисът за подкрепа и консултации на производителите на селскостопански храни се намира на адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 1, Бизнес център, офис 218. Телефони за връзка с екипа: 0888 653 146 и 0888 805 389.

Проект „Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната преработка на качествени селскостопански продукти в областите Еврос, Хасково, Смолян и Кърджали“(QUALFARM), е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014–2020.

Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Две жени удариха колите си до моста на бул."България"(ВИДЕО)
Две жени удариха колите си до моста на бул.”България”(ВИДЕО)

Белезници за хулиган, 4-ма пострадаха при ПТП-та
Полицията в Свиленград временно с двама началници

Затвори