9 522 396 лева ще бъде бюджетът на община Минерални бани

0

9 522 396 лева ще бъде бюджетната рамка на Община Минерални бани за 2021 година, съобщават от общината.

Бюджетът на общината бе приет на 12-тото редовно заседание на Общинския съвет, което се проведе на 22 февруари т.г. Частта на приходите с държавен характер е 4 395 575 лева, а приходите с общински такъв възлизат на 5 126 821 лева.

Заложените в бюджета разходи за образование са 2 551 860. За дейност „Общинска администрация” ще бъдат изразходвани 863 786 лева. Читалищата от общината ще получат 103 381 лева. За осветление на улици и площади ще бъдат изразходвани 100 000 лева. За ремонт и поддръжка на уличната мрежа са заложени 120 797 лева. Дейност „Спортни бази и спорт за всички” ще бъде обезпечена с 50 000 лева.

В приходната част на бюджета с общински характер най-голяма е сумата от общински такси – 835 099 лева. Следват приходите и доходите от собственост – 771 000 лева. От имуществени данъци община Минерални бани ще получи 578 000 лева. Като постъпления от продажба на нефинансови активи са предвидени 1 820 000 лева.

Общинският съвет упълномощи кмета Мюмюн Искендер да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Започна масовата ваксинация в Хасково, опашка пред РЗИ (ВИДЕО)
74 нови с COVID-19 в Хасковско, 5 починаха, ваксинираха 259

Партиите не са разбраха за СИК-овете, РИК ще назначи състава им
Партиите не са разбраха за СИК-овете, РИК ще назначи състава им

Затвори