59 нови жилищни сгради в Хасковско

0

72 469 сгради е жилищния фонд в Хасковска област към края на 2018 година. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Сградите са с 59 повече в сравнение с предходната 2017 година. Жилищата в тях са 123 088.

В градовете се намират 66.6% от всички жилища в областта, а в селата – 33.4%. Стоманобетонните и панелните сгради са 2 536 с 30 713 жилища в тях, тухлените сгради – 54 941 със 77 275 жилища, а 15 100 жилища се намират в 14 992 сгради с друга конструкция. В градовете 36.6% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.5% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.4% в тухлени сгради и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. -34.0%, а най-нисък след 2011 г. – 0.7%.

Преобладаващата част от жилищата в градовете са с две и три стаи – 67.7%, а в селата с три и четири стаи са 61.8%. Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.5, а в градовете – 2.9. Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 540 при средно за страната 566. Най-много жилища на 1 000 души от населението са регистрирани в общините Маджарово – 790 и Тополовград – 726, а най-малко в общините Минерални бани – 453 и Харманли – 481.

Жилищата в областта се обитават средно от 1.9 лица, като при жилищата в градовете показателят е 2.0 лица, а в селата – 1.5. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2018 г. е регистриран в община Минерални бани – 2.2, Харманли – 2.1 и Свиленград – 2.0, a най-малък – в Маджарово – 1.3 и Тополовград – 1.4. Общата полезна площ на жилищата е 9 451 хил. кв. м. или с 0.2% повече в сравнение с 2017 година. Полезната площ на човек от населението в областта е 41.4 кв.м.

Към 31.12.2018 г. 33.2% от всички жилища в областта се намират в едноетажни сгради, следвани от жилищата в двуетажни сгради – 25.9%. Относителният дял на жилищата в триетажни сгради е съответно 7.4%.
Преобладаващата част от жилищата 120 268 (97.7%) са частна собственост на физическо лице, 737 (0.6%) са частна собственост на юридическо лице, а 2 083 (1.7%) са държавна или общинска собственост.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Влак
БДЖ въвежда предварителна продажба на билети за влаковете през летния сезон

Летище
България ще инициира подписване на споразумение с Европейската агенция за авиационна безопасност

Затвори