29,4 милиарда евро за една година от трафик на хора в Европа

0
Divel

Европейската комисия представя нова Стратегия за борба с трафика на хора (за периода 2021—-2025 г.), съсредоточена върху предотвратяването на това престъпление, изправянето на трафикантите пред съда, защитата на жертвите и осигуряването им на възможности да действат.

Между 2017 г. и 2018 г. в Европейския съюз са регистрирани над 14 000 жертви. В световен мащаб печалбите, реализирани от трафикантите, се оценяват на 29,4 милиарда евро за една година. Тъй като се очаква търсенето на експлоатация да продължи, трафикантите преориентират своята дейност онлайн, а пандемията пък вероятно ще създаде условия за по-интензивна експлоатация.

Старско

В обявената стратегия се определят мерките, които ще позволят на ЕС и неговите държави членки да продължат да засилват отпора си срещу това явление. Стратегията допълва действащата всеобхватна правна и политическа рамка на ЕС за борба с трафика на хора, която се основава на Директивата за борба с трафика на хора.

Акцентът в Стратегията е поставен върху намаляване на търсенето, което насърчава трафика на хора, пресичане на икономическия модел на трафикантите, както онлайн, така и офлайн, защита, подкрепа и осигуряване на възможности на жертвите да действат, със специално внимание към жените и децата, насърчаване на международното сътрудничество.

Трафикът на хора продължава да бъде сериозна заплаха в ЕС въпреки постигнатия през последните години напредък. Жертвите са предимно жени и момичета, въвлечени в трафик с цел сексуална експлоатация. В третия доклад относно напредъка в борбата с трафика на хора, публикуван през октомври 2020 г., се съдържа фактологичен преглед на постигнатия напредък, представят се тенденциите, предизвикателствата и възловите въпроси в борбата с трафика на хора в ЕС.

Тъй като зад трафика на хора често стоят организирани престъпни групи, Стратегията за борба с трафика на хора е тясно свързана със Стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност. Защитата на обществото от организираната престъпност, включително борбата с трафика на хора, е приоритет по Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност.

В Новия пакт за миграцията и убежището също се подчерта значението на ранното идентифициране на потенциални жертви от страни извън ЕС на трафик на хора.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Безплатен курс по програмиране се провежда в Младежки център Хасково
Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г.: Първа покана за представяне на предложения в подкрепа на младежки доброволчески дейности

45 нови случая на COVID-19, 7 починали и 111 излекувани
45 нови случая на COVID-19, 7 починали и 111 излекувани

Затвори