155 бебета получиха по 650 лева еднократно от общината

0
Divel

От началото на 2021 г до момента в община Хасково са постъпили 171 заявления. От тях одобрените са 155.

Отказ за изплащане на еднократна финансова помощ са получили 9 семейства. Причината – прекъснати здравноосигурителни права на родителите. Комисията е дала възможност за повторно изпълнение на условията на други 7 семейства. През 2019 година са изплатени 259 еднократни помощи за новородени деца. През 2020 година родителите на 237 новородени деца в община Хасково са получили еднократна помощ.

Старско

С Решение №105 от 26.06.2020 г. на Общински съвет – Хасково е приет Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково. Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ от Община Хасково на семейства или самотни родители с живородено или осиновено дете.

Размерът на еднократната финансова помощ се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината. За 2021 г. сумата е 650 лв. за живородено дете. Всяко подадено заявление се разглежда от Комисия, която одобрява, отказва или дава възможност в срок от 7 дни да се изпълнят условията от Правилника.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Два Мерцедеса се чукнаха до общината
Два Мерцедеса се чукнаха до общината

Тодор Марков: Няма да подам оставка, чист съм
Тодор Марков: Няма да подам оставка, чист съм

Затвори