110 г. празнува Ловно-рибарското дружество в Свиленград

0

110 години от създаването си отбеляза с тържество снощи Ловно-рибарското дружество в Свиленград, информират от НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Сред официалните гости бяха Васил Василев, председател на НЛРС-СЛРБ, главният секретар на националната организация Даниел Тошков, председателят на Контролния съвет Стойчо Гергьовски, председателите на ловно-рибарските сдружения в Ямбол, Добрич, Любимец, Ивайловград, Харманли, Хасково и Димитровград.

Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Василев поздрави празнуващите с годишнината им, като връчи паметен плакет и отличи по предложение на сдружението с почетни грамоти за съхраняване на традициите на националното ловно движение ловците Георги Конопов, Христо Капитанов, Александър Миленков и Христо Ангелов.

Празникът на ЛРС-Свиленград бе уважен и от началника на противопожарната служба в Свиленград Иво Тонев, Антон Стоянов – прокурор от окръжна прокуратура в Хасково, Живка Петрова, председател на районния съд в Свиленград, Николай Лафчиев, директор на ДЛС-Тополовград, Михаил Михайлов, директор на ДГС Свиленград, д-р Мариян Кръстев и д-р Николай Раков от ОДБХ в Свиленград, началникът на общинска служба по земеделие Анелия Пакова.

Празникът започна с молебен за здраве и освещаване на ловните знамена от отец Стефан. Поздравление към колегите си и гостите отправи председателят на ЛРС-Свиленград Петър Вангелов:

„В момента нашето сдружение наброява 940 членове. С този състав успяхме да преодолеем сътресенията и да се съхраним, а с това и да помогнем за единството на националната организация, в която смея да твърдя, заемаме достойно място. През всичките тези години Съюзът и нашето сдружение, като неделима част от него, са се водили от принципа за опазване на природата, увеличаване на дивечовите и рибните запаси и винаги са защитавали интересите на ловците и риболовците. Уверен съм, че традициите в опазването и обогатяването на дивечовите и рибни запаси в нашето сдружение ще бъдат запазени и доразвити от бъдещите поколения ловци и риболовци. 110-годишнината ни дава още един повод да възродим идеалите си и да си припомним българските традиции в ловния и риболовния спорт. Нека традициите ни покажат правилния път към бъдещето. Да си пожелаем слука и все по-отговорна работа в общите ни дела!“

Организираното ловно движение в свиленградския край започва с ловно-стрелческото дружество „Сокол“, учредено през 1913 г. с председател Димитър Сидеров. Знамето е ушито от зелен копринен плат, извезано в златисто жълто и днес е ценен експонат в музейната сбирка на НЛРС-СЛРБ в столицата. Там се пази и най-старият ловен билет- на Харалампи Миленков, известен и като първият професионален фотограф в Свиленград. Основателите си поставят за цел да подпомагат размножаването на полезния дивеч и да унищожават хищниците. Обособяват се ловни развъдници край селата Дрипчево и Левка. Районът около Оряхово, Момково, Левка и Младиново става известен като „Царство на тракийския кеклик“.

Още през 1918 г. е построено първото ловно стрелбище край дигата в квартал Гебран. Ловният надзирател Димитър Бозаджиев поставя началото на борбата с бракониерството. През 1938 г. е първото разселване на изкуствено отгледани фазани по бреговете и островите на река Марица.

Дружеството организира излети, вечеринки, урежда спомагателна каса и даже другарски съд. Фамилиите Кашерови, Балъкчиеви, Конопови, Латинови и др. слагат началото на дълголетни семейни традиции в лова. На 14 май 1947 г. на площада пред халите – емблематична постройка в тогавашния Свиленград, ловното дружество „Сокол“ се слива с рибарското „Сом“.

Днес дружеството обединява 18 дружинки с присъединяването на тази от Дъбовец, а риболовците – в една. Те разполагат с 57 000 хка ловна площ . Трите водоема, стопанисвани от дружеството, са с обща площ близо 250 дка. От УС на дружеството се гордеят със своите 6 волиери- за фазан, яребица, кеклик, заек в Свиленград, Сива река, Момково, Младиново, Сладун и Левка.

През последните години расте броят на разселените птици, закупени и доотгледани със собствени средства. Според пролетната таксация зайците са 2 619, като броят им е нараснал със 199 в сравнение с 2022 г. Основната причина са направените разселвания през последните години, като само през тази до момента са 100 броя. Фазаните в ловния райн са 808, кеклиците – 287, елените – 56, сърните- 435 и глиганите- 134. Местните ловци са изградили хижи край Пъстрогор и заслони край Сладун, Мезек, Райкова могила.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Партньорството между България и Турция е пример за региона
Партньорството между България и Турция е пример за региона

Дни на студентската поезия и проза във Въгларово
Дни на студентската поезия и проза във Въгларово

Затвори