1,9 млрд. лева за модернизация на образованието и връщане на деца в клас

0

Близо 1,9 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи към училище.

Старско

Средствата са заложени в проекта на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., който беше одобрен от правителството. Програмата е основният инструмент за подкрепа на реформите в образователната система и ще има решаваща роля за преодоляване на последиците от COVID-19. Финансирането се осигурява от Европейския социален фонд плюс и държавния бюджет на България.

Планира се широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, както и повишаване на компютърните умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се инвестира също за модернизиране на системата на професионалното образование и обучение. Програмата ще подкрепи развитието на академичния състав във висшите училища и научните организации. Една от целите е повишаване на интереса и подобряване на условията за докторски програми, свързани с потребностите на пазара на труда.

Ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, като акцентът се поставя върху уязвимите групи. Целта е все по-малко деца да отпадат от училище. Хора в неравностойно положение, oт уязвими общности и непедагогически персонал ще бъдат подкрепяни да следват във висши училища.
Одобрението на програмата позволява на нейния управляващ орган да я представи на Европейската комисия за официално разглеждане.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Интерес към театралните постановки, тази вечер „Карнавална нощ“
Интерес към театралните постановки, тази вечер „Карнавална нощ“

Нов асфалт и табели ще радват туристи в община Стамболово
„Паспортна служба” всеки четвъртък с гише в Стамболово

Затвори