ХТПП ще вземе участие в Созополски фестивал на виното 2019 – ДИОНИСИЕВИ ДНИ

0

В периода 18–20 Юли 2019 г. в Амфитеатър Аполония, град Созопол ще се проведе второто издание на Фестивала на виното – WINE FEST SOZOPOL 2019 ДИОНИСИЕВИ ДНИ. Участници в Созополски фестивал на виното са компании за производство на български вина и спиртни напитки, както и търговци, вносители и дистрибутори. Производители и вносители на месни и млечни продукти също ще представят своите продукти.

Тази година участие във фестивала ще вземе и Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) във връзка с изпълнението на дейност Промотиране на региона – поставянето му на пазара по проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, с акроним: DIONYSOS (ДИОНИСОС), договор за финансиране № В2.6с.04/01.11.2017 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, приоритетна ос: 2 Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, инвестиционен приоритет: 6с – Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство. По време на фестивала ХТПП ще представи проектното вино Дионисос на щанд, като чрез него партньорите по проекта – четири от гръцка и четири от българска страна, се стремят да изтъкнат качествата на местните сортове. По време на фестивала ще се представи проекта, регион Хасково, като атрактивна дестинация за винен туризъм, винопроизводството и местния сорт вино Дионисос.

Стремежът на партньорите е да се реализира основната цел на проекта, а именно да се подобрят и запазят традиционните ресурси (местни винени сортове), специфични за трансграничния регион Гърция – България, да се популяризират производствената и културна идентичност на района (местни сортове лозя по отношение на винената традиция), да се повиши привлекателността на района, чрез създаване на интегрирана туристическа дестинация, както тематично, така и териториално (дестинация за винен туризъм) и да се подобри видимостта на културните и природните ресурси на района (чрез интервенции в естетическия имидж – поставяне на информационни табла QRC и други).

Созополският винен фестивал подкрепя българските винопроизводители и производителите на храни, съдейства за популяризиране на дестинациите за винени гурме туризъм, които включват емблематични исторически, археологически и природни обекти. Винолюбителите и ценителите на качествени вина ще имат възможност да дегустират представителна извадка на родните вина, като акцент ще бъде биопроизводството на винената напитка.

Богатата съпътстваща програма ще стартира с Дионисиево шествие и ще включва майсторски класове по дегустация и маркетинг на виното и спиртни напитки, представяне на виното във винарска изба, както и традиционния вече “Созополски бал на винарите” , който тази година ще се проведе на яхта в открито море.

ХТПП кани всички гости на фестивала на щанд № 20 да се насладят на вино Дионисос и да получат повече информация за производството на вино и възможностите за винен туризъм в област Хасково.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“(DIONYSOS), финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за БФП № B2.6c.04/01.11.2017г. Проектът е съфинансирани от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

http://www.greece-bulgaria.eu

Съдържанието на тази публикация е отговорност на ХТПП и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява становище на Европейския Съюз и УО на Програмата.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Спипаха 144 парфюми ментета
Намериха 17 кашона с парфюми ментета в микробус

Бежанци - Съд - Бунт - Харманли
Хасковският окръжен съд поема делото за бунта в бежанския лагер

Затвори