Укрепват десния бряг на река Марица

0

Областна администрация Хасково обявиха обществена поръчка за укрепване на десния бряг на река Марица, както и почистване на реката от наноси, на част от зоната между селата Великан и Ябълково.

Целта на проекта е да се извърши укрепване и в голяма степен възстановяване на участък на десния бряг на река Марица при шахтови кладенци за водоснабдяване от № 29 до № 36, намиращи се в землищата на село Ябълково и село Сталево. Също така почистване на наносните отложения на същия речен участък между землищата на селата Великан и Ябълково, с цел възстановяване на основното течение откъм левия бряг и подобряване проводимостта на реката, както и да се отстрани причината на промяната в посочения участък на р. Марица, като се отпуши засипания с трошен камък десен ръкав на реката под моста на магистрала „Марица”, намиращ се малко по-надолу по течението.

Основните дейности предвидени за изпълнение са частично почистване на храстова растителност по десния бряг на реката, изграждане на 3 броя надлъжни укрепителни съоръжения по десния бряг на реката, представляващи система от габиони, завършващи със заскалявка върху най-долния ред и обратен насип зад габионите, изграждане на 6 броя отбивни диги за достъп до островите и за отводняване на основната строителна площадка, като някои от тях се разрушават след отстраняване на островите, а други се запазват и се запълва пространството между тях е насип. Под отбивни диги № 3 и № 5 се оставя тръба Ф600 за провеждане водите на р.Хасарска, почистване на дървесно – храстовидна растителност от наносните острови и осигуряване на проводимостта на реката чрез изземване на наносния материал от островите и използването му за направата на отбивните диги и за насип в пространството между укрепителните съоръжения и брега.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 504 750 лева.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Градушка се изсипа над АМ "Тракия" (ВИДЕО)
Градушка се изсипа над АМ “Тракия” (ВИДЕО)

Община Хасково
Съдът върна на работа шефката на ГРАО

Затвори