С 1 млн. лева Свиленград обезопасява язовир “Келанджика”

0

1 000 000 лева получи Свиленград за проект за превенция на наводнения и обезопасяване на язовир „Келанджика”, съобщават от общината.

На официална церемония днес в Министерството на околната среда и водите кметът на Свиленград Георги Манолов и министър Нено Димов подписаха договора за финансиране от 1 000 000 лева на проект „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на язовир „Келанджика”. Средствата се отпускат от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, Процедура №BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения”, приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Проектът на община Свиленград цели подобряване на техническото състояние на язовир „Келанджика”, който се намира в землището на село Димитровче. Под язовира са разположени селата Генералово и Капитан Андреево и ГКПП с Турция.

С изпълнението на проекта водното съоръжение ще бъде приведено в изправно техническо състояние. Предвижда се изграждане на нова стоманобетонова шахта на основния изпускател и възстановяване на кубичната решетка на входната шахта. Ще се изгради нов преливник – профил с бързоток и енергогасител. Ще се извърши почистване на откосите от прораснали дървета и храсти. За осигуряване на безпрепятствено пропускане на водните маси ще се почисти от храстова и дървесна растителност 500 м участък след язовирната стена и ще се разшири и укрепи речното легло. За превенция на наводнения и управление на риска ще се изградят контролно-измервателна система за следене на хоризонтални и вертикални премествания на язовирната стена и оповестителна система, която да следи водните нива в реката, непосредствено след язовира.

Изграждането на оповестителна система на територията на община Свиленград ще е част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Фирмите подават в НАП данни за платени доходи на физически лица

Проектобюджет
Беливанов отговаря на Делян Добрев по казуса с водата

Затвори