Съдия Господинка Пейчева със златен почетен знак от ВСС

0

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Господинка Пейчева – съдия в Окръжен съд – Хасково, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Предложение за награждаването ѝ е направено от Миглена Тянкова – административен ръководител на Окръжен съд – Хасково, във връзка с предстоящото пенсиониране на съдия Пейчева. То е мотивирано с дългогодишния ѝ професионален стаж – над 41 години, през които е заемала и ръководни длъжности, както и с постигнатите отлични резултати относно бързината и качеството на правораздаването.
Изградената от нея кариера се сочи като принос към правораздаването и за повишаването на авторитета и доверието в съдебната система.

Съдийската колегия освободи Господинка Пейчева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Хасково, считано от 09 януари 2019 г.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Съд
Хулиганка поиска да стане съдебен заседател

Бабангида на подготвителен курс за “PRO” лиценз

Затвори