Санкционираха семейство в Хасково, на което детето не ходи на училище

0

От МОН са съставили общо 234 акта на семействата, чиито деца не ходят на училище. Най-много са били в Стара Загора и Сливен – 104 и 103, а най-малко в Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Монтана, Търговище и Хасково – по един.

А близо 8 000 деца са пожелали да посещават училище за първи път в резултат на усилията на експерти от институциите, работещи по механизма за обхват и задържане в образователната система. Това стана ясно на заседание на Координационното звено в Министерския съвет, съобщават от образователното министерство.

По думите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на територията на страната вече са сформирани и постоянно действащи общо 1 239 екипа с общо 10 030 учители, директори, социални работници, полицаи, общински служители и медиатори. „Усилията на училищата са концентрирани в ежедневната работа с децата и задържането им в клас. Работим усилено по обща информационна платформа заедно с Агенцията за социално подпомагане. Сключено е споразумение с МВР, ГИТ и НАП за обмен на информация, предстои и с Агенция по заетостта. Общо 252 общини са регистрирани в системата“, посочи Вълчев. В нея вече са вкарани и данни за децата от неделните училища, европейските и чуждестранните училища у нас. От 159 296 деца и ученици към началото на тази учебна година, за 87 197 е установено, че са извън страната.

Вицепремиерът Томислав Дончев акцентира, че за пръв път от шест години делът на преждевременно напусналите образователната система намалява от 13,8% на 12,7%. Той посочи, че има 7 души на 19-годишна възраст, които са поискали да учат за първи път. “Основната причина деца да не са в клас е нежелание и този проблем трябва да бъде посрещнат челно”, каза Дончев и допълни, че наред с оперативните действия трябва да се решат стратегически задачи – да се провери дали размерът на глобите е достатъчно респектиращ и дали санкциите се налагат регулярно. Според него трябва да се направи и ревизия на издаваните медицински извинителни бележки.

От началото на учебната година екипите по механизма успяха да върнат обратно в клас 9 100 ученици, основно на възраст между 9 и 15 години. От повторно отпадналите миналата година 2 100 деца, за 426 за направен пореден опит да бъдат интегрирани в училище.

Интересен факт е доброволното записване на близо 8 000 деца и ученици, които са поискали да посещават училище или детска градина за първи път. Най-голям е броят им във възрастовата група 6 – 7 години, като това са деца от уязвими групи, които до момента са отказвали да учат. Останалите почти 2 000 ученици, които са записани за първи път на училище са родени между 1999 г. и 2011 г.

В работата си екипите по обхват най-често срещат трудности заради миграцията в страната и в чужбина, липсата на документи като актове за раждане, липса на законни настойници, ранни бракове и майчинство, както и ниска административна грамотност на част от родителите – коя институция каква помощ или подкрепа и при какви условия може да се предостави на детето или на семейството.

През юни съвместно с УНИЦЕФ бяха обучени експерти от Регионалните управления на образованието за работа с деца и ученици от уязвими групи и с техните родители. Бяха създадени координационни центрове за изпълнение на механизма, които се председателстват от областните управители. Заедно с Агенцията за социално подпомагане бяха разработени указания за предоставяне на семейни помощи в натура по предложение на директора на детската градина или училището. Бяха проведени и разговори с представители от Главна инспекция по труда за обсъждане на съвместни мерки срещу незаконната трудова заетост на непълнолетни и малолетни деца.

През този месец предстоят разговори за обсъждане на съвместен проект между България и Германия за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици, чиито родители заминават в чужбина.

МОН

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Виктория Маринова
Виктория Маринова с награда от СБЖ

sofia airport 3903b
Спря полетната информация на Летище София

Затвори