Ремонтират три училищни площадки за близо 500 бона

0

Община Хасково обяви обществeна поръчка за ремонт на спортни площадки на три училища, информират от местната администрация.

Тя е разделена на три обособени позиции. Предвидени за ремонт са игрищата на ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“,ОУ „Христо Смирненски“ и СУ „Васил Левски“.

Максималната стойност на обществената поръчка по Обособена позиция №1 – „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за футбол и баскетбол в двора на ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“ не може да надвишава 161 875,00 лв.

Максималната стойност на обществената поръчка по Обособена позиция №2 – „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Хасково“ не може да надвишава 161 875,00 лв.

Максималната стойност на обществената поръчка по Обособена позиция №3 – „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на СУ „Васил Левски“, гр. Хасково“ не може да надвишава 122 500,00 лв

Източникът на финансиране по настоящата обществена поръчка са собствени средства на Община Хасково.

Общият срок за изпълнение не може да бъде по-кратък от 70 (седемдесет) календарни дни и не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, без да се включва времето за оценка на инвестиционните проекти до влизането в сила на Разрешението за строеж .

Срокът за подаване на оферти от участниците в обществената поръчка е 24 юни 2019 година.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Евакуираха 3 възрастни жени след пороя в Голямо Асеново

Община Хасково
Интерес към общинска програма

Затвори