Проведе се обучение за виното в Хасково по проект ДИОНИСОС

0

Около 30 собственици и персонал на ресторанти и заведения от област Хасково взеха участие в обучение на тема: „Виното – производство, дегустация и култура на предлагане и консумация. Местните сортове“, което се проведе на 20 и 21 Май 2019 г. в ресторант „Орфей“, гр. Хасково.

Обучението бе организирано от Хасковска търговско-промишлена палата по проект: „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, с акроним: DIONYSOS (ДИОНИСОС), реф. №1952 съгласно договор за финансиране № В2.6с.04/01.11.2017 г. по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.

Партньори по проект ДИОНИСОС са Катедра по наука на храните и храненето на човека към Атински Аграрен Университет, Гърция, Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен, България, Катедра Икономически и социални науки, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България, Агенция за развитие – Кавала, Гърция, Федерация на професионалните, занаятчийски и търговски асоциации – Еврос, Гърция, Агенция за транснационално обучение и развитие, Гърция,  Община Кирково, България и Хасковската търговско-промишлена палата. Изпълнението на дейностите по проект ДИОНИСОС ще приключи до края на м. октомври 2019 г.

Събитието бе открито от г-н Янчо Янев, председател на Хасковската търговско-промишлена палата, който отправи кратко приветствие към гостите и участниците, като обърна специално внимание на основната задача на проекта – да наложи култивирането на старите местни сортове грозде, да подчертае местната идентичност на продукта и да приложи интегрирани подходи за популяризиране на региона като дестинация за винен-туризъм.

В началото на обучението участниците се запознаха с лозаро-винарска карта на България; производството на вино и видовете вина, представени от  г-жа Маргарита Левиева – еножурналист, международен дегустатор.

Г-н Коста Канариев, един от най-известните и почитани български винени специалисти и сомелиери, насочи вниманието на участниците към подбора на вината за ресторанта; каква трябва да е културата на предлагане и сервиране на виното в ресторанта и кои са основните принципи при съчетаването на виното с храната. Той наблегна на философията, че приготвянето на блюдата в ресторанта трябва да има добра винена стиковка. Това означава, че всяко ястие от менюто трябва да е свързано с определено вино.

Огромен интерес предизвика практическо занятие, водено от г-н Коста Канариев – сомелиер, по време на което се извърши  дегустация на селектираните вина от района със съответните за тях храни, както и анализ на предложените комбинации.

Участниците в обучението повишиха познанията и културата на предлагане и консумация на вината от региона. В края на мероприятието, г-н Янчо Янев, председател на УС на ХТПП, връчи сертификати на всички обучаеми.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“(DIONYSOS), финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за БФП № B2.6c.04/01.11.2017г. Проектът е съфинансирани от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 http://www.greece-bulgaria.eu

Съдържанието на тази публикация е отговорност на Хасковската търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява становище на Европейския Съюз и Управлавящиа орган на Програмата.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Децата на Стамболово рисуваха с кмета Мухлис Сербест

Отсвириха българското знаме в брошура за Евроизборите

Затвори