Президентът: България продължава да изостава по редица икономически показатели

0

“България продължава да изостава от другите страни от Централна и Източна Европа по редица икономически показатели в рамките на общия европейски пазар. И добави, че сравнението само с ниската база от миналото не е достатъчно, за да се обясни разширяващата се разлика в това отношение.”, това подчерта президентът Румен Радев на кръгла маса за ускорен икономически растеж на България.

Организирането на кръгла маса под егидата на президента Румен Радев, на която да бъдат обсъдени възможностите за ускоряване на икономическия растеж в страната и за насърчаване иновациите в българската индустрия, обсъдиха днес държавният глава и представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

В срещата, проведена на „Дондуков“2, участваха най-големите работодателски организации – Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско промишлена палата (БТПП) и Камарата на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Без модернизиране на националната икономика, значително подобряване на бизнес климата и насърчаване на инвестициите в сфери с висока добавена стойност, България не може да бъде конкурентоспособна на останалите страни от региона и да работи за постигането на по-висок стандарт на живот, бе общата позиция на участниците в срещата. Работодателите откроиха борбата с корупцията, забавеното въвеждането на електронно управление и недостатъчната работна сила у нас, като основни проблеми пред подобряването на облика на страната ни пред инвеститорите.

“Не може да има успешна политика без силна икономика, както и силни икономически резултати са невъзможни без адекватна политика на държавата към бизнеса по отношение на качеството на образованието, административната тежест, борбата с корупцията. Бизнесът също трябва да направи своите изводи за равнището на заплащане на труда и отлива на квалифицирани кадри през последните години”, заяви президентът.

Той бе категоричен, че ще продължи да подкрепя българските компании да разширяват връзките си с търговски партньори, не само от ЕС, а и от Близкия изток и други перспективни региони.

„Корупцията изкривява пазара като създава условия, при които някои фирми инвестират в търсенето на «точния човек» в администрацията, вместо в повишаване на своята конкурентоспособност. Това може и да е достатъчно за адаптиране в местните условия, но е невъзможно да осигури силни икономически позиции в международен план“, заяви още Румен Радев.

По време на срещата работодателите благодариха на президента за отстояването на икономическите интереси на страната ни и конкурентоспособността на българската енергетика, по време на срещата за климатичните промени в Катовице. Те подчертаха и значението на балансираната позиция на българския държавен глава в отношенията на страната ни с Русия, която благоприятства съхраняването на възможностите на българския бизнес на този важен за страната ни пазар.

Румен Радев припомни, че в момента България не се възползва от иновационните фондове на ЕС, които предвиждат средства за постепенното трансформиране на енергийния сектор към създаване на нисковъглеродна енергетика, и призова бизнеса да засили сътрудничеството си с българското правителство в тази насока.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Господинка Пейчева
Съдия Господинка Пейчева със златен почетен знак от ВСС

Съд
Хулиганка поиска да стане съдебен заседател

Затвори