Предлагат 20 бона за стипендии на учениците

0

С докладна записка кметът на община Хасково Добри Беливанов предлага да бъде приета програма на мерките за закрила на децата с изявени дарби.

България е създала система от мерки за гарантиране на развитието на дарбите на децата чрез осигуряване на финансово подпомагане и възможности за изява. Право на закрила има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта. Закрилата се предоставя с цел насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства, финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.

Освен министъра на културата, образованието, младежта и спорта, закрила се осъществява и от кметовете на общини.

Според Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби, общинският съвет приема ежегодно такава общинска програма.

Освен финансовите средства, осигурени от държавата, общината заделя и средства от собствените си приходи за подпомагане на децата с изявени дарби, чиито постижения не попадат в обхвата на мерките по програмите на МОН, Министерството на младежта и спорта и културното министерство.

За тази календарна година определената от ОбС-Хасково сума за стипендиите на децата е 20 000 лева.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Инцидент с правителствения Фалкон
Инцидент с правителствения Фалкон

Хасково отстъпи след спорна дузпа

Затвори