Почистиха 7 нерегламентирани сметища в Хасковско

0

Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково през ноември извърши 70 проверки на 70 обекта съобщават от екоинспекцията.

Издадени са 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 7 акта и са издадени 15 наказателни постановления на стойност 2 950 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 673 лв.

Съставени са 4 акта и са издадени 8 наказателни постановления на физически лица за разораване на имот в защитен зона от Натура 2 000, което е в нарушение на забрана от заповедта за обявяването й. Пет наказателни постановления са издадени за реализация на инвестиционни предложения в защитена зона без проведена процедура по оценка за съвместимост.

Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на Винарска изба в Харманли за осъществява дейност без приети по установения ред пречиствателни съоръжения. За изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми е глобено с 1 000 лв. млекопреработвателно предприятие в Меричлери. Поради същата причина са съставени актове и на две винарски изби в Свиленград.

Почистени са 7 нерегламентирани сметища – в землищата на селата Брод, общ. Димитровград и Долна крепост, общ.Кърджали; замърсен участък от републиканската пътна мрежа в района на с.Копринка, общ.Кърджали; в с.Брягово, общ. Хасково; нерегламентирани сметища между селата Ръженово и Долно Съдиево, общ. Маджарово и в с.Бряст, общ.Димитровград. Излезли от употреба гуми, натрупани извън Обществен събирателен център в гр. Кърджали са преместени за съхранение до предаването им за последващо третиране в границите на центъра.

На „зеления“ телефон през месеца са постъпили 3 сигнала.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Лифт
Очакваме със 5% повече туристи през зимата

Въздушна снимка
Българин спечели фотоконкурс на National Geographic с въздушна снимка

Затвори