ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПОПУЛЯРИЗИРАЩ РЕГИОНА КАТО ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ВИНЕН ТУРИЗЪМ

0

На 17 януари 2019г. от 14:00 часа в конферентната зала на етаж 4 в сградата на НТС-Хасково (Дом на техниката), ще се проведе пресконференция по проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, с акроним: DIONYSOS (ДИОНИСОС), договор за финансиране № В2.6с.04/01.11.2017 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Хасковска търговско-промишлена палата кани всички заинтересувани страни, медиите, и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати по проекта.

Проектът се изпълнява в партньорство с общо 8 бенефициента, един от които е Хасковската ТПП; общата му стойност е 735 778,70 € и е с продължителност 24 месеца.

Целта на проекта е преди всичко да популяризира местни сортове грозде,  качествените вина произведени от тях, и представяне на региона, както пред местните така и пред гостите му като атрактивна дестинация за винен туризъм.

С изпълнението му се цели да се изгради идентичност на трансграничния регион в местния селскостопански сектор, с цел повишаване на туристическия поток и гарантиране на устойчиво развитие и биологично разнообразие.

За допълнителна информация може да се свържете с ХТПП на тел: 038 / 66 11 12 или 038 / 66 55 02.

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“(DIONYSOS), финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за БФП № B2.6c.04/01.11.2017г. Проектът е съфинансирани от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 http://www.greece-bulgaria.eu

Съдържанието на тази публикация е отговорност на ХТПП и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява становище на Европейския Съюз и УО на Програмата.

 

 

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Юли Шекеров и трима нови в Хасково

Завъртяха вкусни сърми за Банго Василий/видео/

Затвори