Общината търси автобусни превозвачи

0

Община Хасково търси автобусни превозвачи за общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на общината. Това става ясно от обявена обществена поръчка от кметството.

Предметът на поръчката е възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общината.
Прогнозната обща стойност на отворената процедура е 7 570 075 лв. без ДДС.

Обществената поръчка е разделена на 13 обособени позиции и може да се кандидатства за всяка една от тях. Срокът на договора е 10 години. Участникът следва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността), съгласно Закона за автомобилните превози, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

Офертите могат да се подават до 17:30 часа на 16 октомври, като на следващия ден ще бъдат отворени.

Ето 13-те обособени позиции:

Обособена позиция № 1
1.Автолиния №1 – ЗММ – кв. Болярово – 2275600 км за 10 години
2.Хасково – с. Въгларово – 539000 км за 10 години
3.Автолиния № 2 – ЗММ – Ручока – 273280 км за 10 години
4.Автолиния №102 – ЗММ – Кенана – 888800 км за 10 години

Обособена позиция №2
1.Автолиния №3 Химмаш – Стадиона – 780780 км за 10 години
2.Автолиния № 4 Гаража – Тих труд – 1632680 км за 10 години
3.Хасково – Стамболийски – 504123 км за 10 години
4.Хасково – Гарваново – 2190000 км за 10 години

Обособена позиция №3
1. Автолиния № 5 – ЗММ – Куба – 255360 км за 10 години
2.Хасково – Димитровград – 1051200 км за 10 години
3.Хасково – Крумовград – 598600 км за 10 години
4.Хасково – Свиленград – 511000 км за 10 години
5.Хасково – Поточница – 503700 км за 10 години
6.Хасково – Рабово – 379600 км за 10 години
7.Хасково – Пловдив – 584000 км за 10 години
8.Хасково – Каснаково – 350400 км за 10 години
9.Хасково – Каснаково /за участъка в общината/ – 584000 км за 10 години

Обособена позиция №4
1.Хасково – Узунджово – 549120 км за 10 години
2.Хасково – Нова Надежда – 214620 км за 10 години

Обособена позиция №5
1.Хасково – Брягово – 550160 км за 10 години
2.Хасково – Динево – 718500 км за 10 години
3.Хасково – Любеново – 141620 км за 10 години

Обособена позиция №6
1. Хасково – Николово – Кърджали – 730000 км за 10 години
2.Хасково – Пловдив – 1752000 км за 10 години
3.Хасково – Славяново – 1423500 км за 10 години
4.Хасково – София – 1649070 км за 10 години
5.Хасково – София АГ-ЮГ /Ежедневно/ – 1649070 км за 10 години
6.Хасково – София – АГ-Сердика – 1649070 км за 10 години
7.Хасково – Велико Търново – 1362180 км за 10 години
8.Хасково – Варна – 5343600 км за 10 години
9.Хасково – София – 1649070 км за 10 години
10.Хасково – Китен /от 01.05 до 01.11/ – 1093328 км за 10 години

Обособена позиция №7
1.Хасково – Харманли – 277400 км за 10 години
2.Хасково – Пловдив – 584000 км за 10 години
3.Хасково – София – 1649070 км за 10 години
4. Хасково – Стара Загора – 452600 км за 10 години
5. Хасково – Николово – Кърджали – 730000 км за 10 години

Обособена позиция №8
1.Хасково-Стара Загора – 452600 км за 10 години
2.Хасково – Тънково – 250000 км за 10 години
3.Хасково – Мост – Кърджали – 803000 км за 10 години
4. Хасково – Пловдив – 584000 км за 10 години
5. Хасково – Гълъбец – 182500 км за 10 години

Обособена позиция №9
1.Хасково – Николово – Кърджали – 1095000 км за 10 години
2.Хасково – Пловдив – 1168000 км за 10 години
3.Хасково – Капитан Андреево – 1664400 км за 10 години
4.Хасково – Димитровград – 2336000 км за 10 години
5.Хасково – Симеоновград – 813000 км за 10 години
6.Хасково – Варна – 2733120 км за 10 години
7.Хасково – Големанци – 1146200 км за 10 години
8.Хасково – Тракиец – Текето – 844200 км за 10 години
9. Хасково – Мост – Кърджали – 365000 км за 10 години
10.Хасково – Русе – 4307000 км за 10 години

Обособена позиция №10
1.Хасково – Капитан Андреево – 1211800 км за 10 години
2.Хасково – Харманли – 255500 км за 10 години

Обособена позиция №11
1.Хасково – София – 1649070 км за 10 години
2.Хасково – Сусам – 650000 км за 10 години

Обособена позиция №12
1.Хасково – Свиленград – 569400 км за 10 години
2.Хасково – Харманли /само в Петък от 15.09 до 30.06/ – 66560 км за 10 години
3.Хасково – Стара Загора – 452600 км за 10 години
4.Хасково – Елена – 182500 км за 10 години

Обособена позиция №13
1.Хасково – АГ Ямбол – 927100 км за 10 години

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Юноша на Ливърпул подсилва Арда
Юноша на Ливърпул подписа с Арда

Асфалтират улиците в града и по селата
Асфалтират улиците в града и по селата

Затвори