Мария Габриел: Днес виждаме на практика ползите от премахването на таксите за роуминг в ЕС

0

Според доклад, публикуван от Комисията, през първата година и половина след премахването на таксите за роуминг се наблюдава непосредствено и значително увеличение на мобилните телефонни обаждания и използването на услуги за мобилни данни от страна на европейците, които пътуват в ЕС, съобщават от ЕК.

В този Междинен доклад на Европейската комисия относно резултатите от премахването на таксите за роуминг на 15 юни 2017 г. се посочва, че европейците са се възползвали максимално от новите си цифрови права при пътуванията си в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Използването на услуги за мобилни данни е нараснало средно пет пъти в сравнение с равнищата преди юни 2017 година. Броят на изходящите обаждания при пътуващите се е увеличил приблизително два пъти в сравнение с предходния период.

„Днес виждаме на практика ползите от премахването на таксите за роуминг в ЕС. Хубаво е, че Европа вече присъства реално за хората, които използват свободно своите мобилни телефони при пътувания в чужбина. Благодаря на операторите, които успяват да превърнат нарасналите нужди от гласови повиквания и пренос на мобилни данни в нови възможности.“, заяви Мария Габриел.

Налице е ясна тенденция към увеличаване на търсенето вследствие на премахването на таксите за роуминг. Освен това премахването на таксите за роуминг спомогна за по-широкото навлизане на мобилните широколентови услуги и за постигане на по-добро 4G покритие.

Комисията, в тясно сътрудничество с националните регулаторни органи, които са пряко отговорни за осигуряване на изпълнението на правилата, ще продължи да следи развитието на пазарите на мобилни услуги в държавите членки, за да гарантира, че операторите продължават да спазват новите правила и че потребителите действително се ползват от премахването на таксите за роуминг. В съответствие с възложената ѝ от Европейския парламент и Съвета на ЕС задача, през декември 2019 г. Комисията ще публикува подробен доклад относно преразглеждането на правилата за „роуминг като у дома“.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Ади
Отпускат 2 000 лева за лечението на Ади

Катастрофа
Кола се обърна в канавка

Затвори