Екоинспекцията глоби бетонов възел в Свиленград

0

Екоинспекторите от РИОСВ-Хасково са глобили бетонов възел в Свиленград. Наказателното постановление, което са издалии е за 500 лева. Инспекцията им налага глобата заради неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност.

От РИОСВ са глобили с 500 лева и кравеферма в момчилградското село Прогрес за осъществяване на дейност без приети по установения ред пречиствателни съоръжения.

През изминалия месец юни са извършили 129 проверки на 128 обекта.

Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 5 акта и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 15 000 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 4 918 лв.

Издадени са 2 наказателни постановления по 7 000 лв. за нерегламентирано третиране за излезли от употреба МПС в Кърджали.

Съставени са два акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставени са още два акта за неизпълнение на дадени предписания и един за неводене на отчетност.

Почистени са 8 нерегламентирани сметища в землищата на селата Георги Добрево, общ. Любимец, Соколино, общ. Момчилград, Устрем, общ. Тополовград, Царевец, общ. Кърджали и с. Клокотница, общ. Хасково, както и в землището на гр. Хасково по пътя за с. Въгларово и до разклона за с. Балабаново, общ. Кърджали.

На „Зеления“ телефон са постъпили 26 сигнала, от които 18 за бедстващи защитени видове птици- щъркели, сови, ветрушка, пеликан, кълвач, гларус, бързолет и черешарка. Нуждаещите се от доотглеждане или лечение екземпляри са изпратени в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Нов съдя в районния съд в Харманли
Нов съдия в районния съд в Харманли

Мъри отлетя с новия модел Мерцедес ML
Мъри отлетя с новия модел Мерцедес ML

Затвори