Глобиха кланица за изпускане на отпадъчни води

0

Служителите от РИОСВ – Хасково са съставили акт на кланица за изпускане на отпадъчни води, съобщават от регионалната инспекция.

Става дума за кланица в кърджалийското село Енчец. Служителите са я глобили, защото са изпускали отпадните води в дере над допустимите норми.

През март месец от инспекцията са извършили 121 проверки на 119 обекта. Дадени са 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 5 акта и са издадени 2 наказателни постановления на стойност 1100 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 2 282 лв.

Четири акта са съставени на физически лица, два от които за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Един акт е за умишлено улавяне и пренасяне на обикновена блатна костенурка в района на дигата на р. Марица край Симеоновград и един – за незаконно събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС. Издадени са и две наказателни постановления по Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие.

Почистени са 14 нерегламентирани сметища, в местност „Каменец“ край Хасково, покрай общински път Карманци- Винево, до хлебозавода в Хасково, 3 микросметища от битови и строителни отпадъци до ТЕЦ Хасково, нерегламентирано сметище от негодни автомобилни гуми в Кърджали, терен между селата Оряхово и Васково в община Любимец, две сметища в местност „Траса“ край Кърджали, както и сметища в селата Книжовник и Долно Войводино, общ. Хасково, Чуково и Прогрес, общ.Момчилград.

На „зеления“ телефон през март са постъпили 10 сигнала. За първото тримесечие на годината са приети общо 48 сигнала.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Мазерати
Мазерати с близо 600 коня джитка из града

Облачно време
Облачно и дъждовно начало на новата седмица

Затвори