Бавят пускането на кладенците, искат още пари за бутилирана вода

0

Бави се пускането на новите кладенци и новите два водопровода от “Допълнително водоснабдяване на Хасково”. Това става ясно от извънредна докладна записка от кмета Добри Беливанов за септемврийската сесия на ОбС на 13-ти.

Затова кметът предлага да бъдат осигурени 100 000 лева от резерва на община Хасково за закупуване на бутилирана вода за училищата, детските градини социални и общински здравни заведения.

Към момента новите кладенци и новите водопроводи са завършени и са с издаден акт 15. Строежите не могат да бъдат въведени в експлоатация, без да са учредени санитарно-охранителните зони около кладенците в двете вододайни зони. В момента вървят процедурите по учредяване от Басейнова дирекция – Пловдив.

Липсата на разрешение за водовземане и не учредени санитарно-охранителни зони, което е задължение на ВиК-Хасково, се оказват сериозна причина за забавяне на приемането на изградените дублирани кладенци и въвеждането им в експлоатация. Всички процедури по приемане на кладенците от Басейнова дирекция – Пловдив, обявяване на санитарно-охранителните зони за разглеждане и възражения от заинтересовани лица са приключили на 05.09.2019г.

Сега предстои организиране на комисии от Басейнова дирекция – Пловдив за приемане на санитарно-охранителните зони. След приемането им, необходимите документи за приемане на строежите и въвеждането им в експлоатация ще бъдат депозирани в ДНСК-София за назначаване на държавна приемателна комисия и издаване на разрешение за ползване на дублираните кладенци.

След получаване на разрешение за използване пълната документация за строежите ще бъде предадена на Асоциацията по ВиК, която да включи кладенците към водоснабдителната система на ВиК-Хасково.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Румен Радев: Премиерът губи самообладание
Президентът: Здравият разум напуска българското политическо пространство

Бивша военна сграда пред рухване
Бивша военна сграда пред рухване

Затвори